Всі адреси 114
  Всі адреси 114

  Виїзд медсестри додому

  Виїзд медичної сестри за адресою пацієнта в межах міста
  Виїзд додому здійснюється наступного дня після замовлення
  Виїзд медичної сестри за адресою пацієнта за місто (радіус 5-30 км)
  Виїзд додому здійснюється наступного дня після замовлення

  Біохімічні дослідження

  Аланінамінотрансфераза (АLТ)
  Аспартатамінотрансфераза (АSТ)
  Азот сечовини
  Альбумін
  Амілаза
  Амілаза панкреатична
  Аміак в плазмі крові
  Білірубін загальний, прямий, непрямий
  Білірубін загальний
  Білірубін прямий
  Білкові фракції
  Альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г
  Глюкоза
  Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)
  Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення)
  Глюкоза, експрес-тест
  Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT)
  Гастрин
  Діастаза сечі
  Загальний білок
  Креатинін
  Лактатдегідрогеназа (LDH)
  Лактат
  Лужна фосфатаза
  Панкреатична еластаза в калі, кількісне визначення
  рН крові
  Сечова кислота
  Сечовина
  Тимолова проба
  Фібролів Актилів
  Неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки. Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула
  ФіброТест
  Білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін
  Холінестераза
  Церулоплазмін

  Показники ліпідного обміну

  Аполіпопротеїн А1
  Аполіпопротеїн В
  Ліпаза
  Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
  Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
  Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
  Тригліцериди
  Холестерин
  Пакет№ 43 «Ліпідограма»
  Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності

  Мікроелементи та електроліти

  Залізо (Fe)
  Калій (K)
  Кальцій (Ca)
  Кальцій (Ca) в сечі
  Кальцій іонізований (iСа)
  Магній (Mg)
  Мідь (Cu)
  Натрій (Na)
  Фосфор (P)
  Фосфор (P) в сечі
  Хлор (Cl)
  Цинк (плазма гепарин) (Zn)

  Ревматоідна панель

  Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісне визначення
  Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення
  Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)
  Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV)
  Ревматоїдний фактор, якісне визначення
  Ревматоїдний фактор, кількісне визначення
  Сіалові кислоти
  Серомукоїди
  С-реактивний білок (CRP), якісне визначення
  С-реактивний білок (CRP), кількісне визнаячення
  С-реактивний білок - високочутливий, кількісне визначення
  Формолова проба

  Загальноклінічні дослідження

  Загальний аналіз крові (12 показників)
  Розгорнутий аналіз крові
  Загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ
  Ретикулоцити
  Група крові, резус фактор
  Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса)
  Пряма проба Кумбса
  Визначення еритроцитарних антирезусних антитіл
  Антитіла по системі АВ0 (гемолізини)
  Аналіз сечі загальний (ЗАС)
  Аналіз сечі за Зимницьким
  Аналіз сечі за Нечипоренко
  Аналіз сечі на білок (добова порція)
  Аналіз сечі на кетони
  Аналіз сечі на цукор (добова порція)
  Діастаза сечі
  Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС
  Проба Реберга
  Швидкість клубочкової фільтрації
  Аналіз кала загальний (копрограма)
  Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших
  Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)
  Змив з анусу
  Аналіз калу на кишкові паразити
  Метод концентрування Parasep
  Кал на приховану кров
  Загальний аналіз мокроти
  Загальний аналіз ліквору
  Аналіз плевральної рідини

  Система гемостазу

  D-димер
  Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
  Вовчаковий антикоагулянт
  Коагулограма
  Протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR
  Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)
  Протромбіновий індекс
  Протромбіновий час
  Проторомбін за Квіком
  Протромбіновий тест
  Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%)
  Этот сайт использует cookies
  Понятно